Γεωργικές Προειδοποιήσεις για την Πηρυνόκαρπα

Σας γνωστοποιούμε Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης, το οποίο αφορά :

ΠΗΡΥΝΟΚΑΡΠΑ

Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π Ε Καστοριάς

.

Κοινοποίησε:

Σχετικές δημοσιεύσεις