Ποιες είναι οι ώρες κοινής ησυχίας από 1η Απριλίου;

Σύμφωνα με τη Αστυνομική Διάταξη 3 του 1996 οι ώρες μεσημβρινής και νυκτερινής ησυχίας είναι οι ακόλουθες:

  • Κατά τη θερινή περίοδο από 15:00 έως 17:30 και από 23:00 έως 07:00.
  • Κατά τη χειμερινή περίοδο από 15:30 έως 17:30 και από 22:00 έως 07:30.
  • Θερινή περίοδος, λογίζεται το χρονικό διάστημα από την 1 Απριλίου έως την 30 Σεπτεμβρίου.
  • Χειμερινή περίοδος, λογίζεται το χρονικό διάστημα, από την 1 Οκτωβρίου έως την 31 Μαρτίου.
Μπορεί να είναι εικόνα κείμενο που λέει "ΩΡΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΗΣΥΧΙΑΣ Θερινή Περίοδος (1/4 έως 30/9) 15:00-17:30 & 23:00-07:00 Χειμερινή Περίοδος (1/10 έως 31/3) 15:30-17:30 & 22:00-07:30 #hellenicpolice"

.

Κοινοποίησε:

Σχετικές δημοσιεύσεις