ΟΑΕΔ: Δωρεάν σπίτια σε νέα ζευγάρια με το νομοσχέδιο του υπ. Εργασίας

Την πρόβλεψη παροχής κοινωνικής κατοικίας σε νέα ζευγάρια περιλαμβάνει, το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας «Δουλειές Ξανά». Συγκεκριμένα, με το σχέδιο νόμου του υπουργείου εργασίας, εισάγονται ρυθμίσεις που διευκολύνουν τόσο την απόκτηση/ανέγερση ακινήτων που θα διατεθούν για τη στέγαση εργαζόμενων, ανέργων και των οικογενειών τους, όσο και την αξιοποίηση της περιουσίας της ΔΥΠΑ για την αύξηση των εσόδων της.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, με τις βασικότερες ρυθμίσεις του νομοσχεδίου, όπως διαμορφώθηκαν, μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης:

  • 1. Θεσπίζονται νέα ψηφιακά εργαλεία (ψηφιακή κάρτα ΔΥΠΑ, ψηφιακό μητρώο, ψηφιακό ατομικό σχέδιο δράσης), που αποσκοπούν στη διευκόλυνση των ανέργων να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας.
  • 2. Προβλέπεται ρόλος των κοινωνικών εταίρων στην ανάπτυξη δράσεων και προγραμμάτων σχετικών με την επαγγελματική κατάρτιση και την αναβάθμιση δεξιοτήτων του επαγγελματικού δυναμικού μέσα από τον “Ειδικό Λογαριασμό Επαγγελματικής Κατάρτισης” (Ε.Λ.Ε.Κ.), τον οποίο θα διαχειρίζεται νομικό πρόσωπο που θα συγκροτήσουν οι κοινωνικοί εταίροι.
  • 3. Θεσπίζεται για πρώτη φορά επίδομα εργασίας για τους επιδοτούμενους ανέργους που βρίσκουν δουλειά, οι οποίοι, εκτός από τον μισθό τους, θα συνεχίζουν να εισπράττουν το 50% του επιδόματος ανεργίας, μέχρι την προβλεπόμενη ημερομηνία.
  • 4. Παρέχεται για πρώτη φορά μπόνους, ύψους 300 ευρώ, στους μακροχρόνια (πάνω από πέντε χρόνια) ανέργους που καταρτίζουν Ατομικό Σχέδιο Δράσης.
  • 5. Εισάγονται εισοδηματικά κριτήρια για τη διατήρηση σειράς βοηθημάτων, παροχών, κ.λπ., που προβλέπονται για τους εγγεγραμμένους στο Μητρώο Ανέργων του ΟΑΕΔ. Στόχος της ρύθμισης είναι η αντιμετώπιση φαινομένων κατάχρησης και απάτης, που εντοπίστηκαν, μετά από διασταυρώσεις, οι οποίες αποκάλυψαν περιπτώσεις προσώπων με υψηλά εισοδήματα που παρέμεναν επί χρόνια εγγεγραμμένα στο μητρώο. Τα κριτήρια αυτά είναι εκείνα που εφαρμόζονται για τη χορήγηση του επιδόματος θέρμανσης και δεν επηρεάζουν το επίδομα ανεργίας, το οποίο θα εξακολουθήσει να χορηγείται χωρίς εισοδηματικά κριτήρια ούτε το επίδομα μακροχρόνιας ανεργίας και το βοήθημα για αυτοτελώς και ανεξάρτητα απασχολούμενους, για τα οποία παραμένουν οι προϋποθέσεις που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία. Επίσης, δεν αλλάζει το καθεστώς που διέπει τη χορήγηση του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (ΚΟΤ) ρεύματος, την έκπτωση ή απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ και το επίδομα θέρμανσης.
  • 6. Προβλέπεται διαγραφή από το Μητρώο Ανέργων για δύο χρόνια και διακοπή του επιδόματος ανεργίας, μετά από τρεις αρνήσεις κατάλληλων θέσεων εργασίας, όπως επίσης διαγραφή από το μητρώο για έξι μήνες και διακοπή του επιδόματος ανεργίας για άρνηση συμμετοχής σε δράση κατάρτισης. Κατάλληλη θέση εργασίας θεωρείται εκείνη που αντιστοιχεί στην επαγγελματική ειδικότητα, στις γνώσεις, δεξιότητες, ικανότητες, στα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, στους επαγγελματικούς στόχους και στον τόπο μόνιμης κατοικίας του αναζητούντος εργασία, στην προηγούμενη απασχόληση και στις αποδοχές του ανέργου.
  • 7. Αναβαθμίζεται ο Μηχανισμός Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας, με σκοπό τα προγράμματα κατάρτισης και απασχόλησης να ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες της αγοράς.
  • 8. Θεσπίζεται ο “Ατομικός Λογαριασμός Δεξιοτήτων”, ένα ψηφιακό εργαλείο στα χέρια του πολίτη, όπου θα καταγράφονται οι δεξιότητες, οι καταρτίσεις και οι πιστοποιήσεις, που λαμβάνει ή/και δικαιούται ο καταρτιζόμενος.
  • 9. Εισάγεται πλέγμα ρυθμίσεων, με στόχο την εμπέδωση του τρίπτυχου “Αξιολόγηση-Ποιότητα-Πιστοποίηση” στο σύστημα επαγγελματικής κατάρτισης και συνδέονται οι αμοιβές με τα αποτελέσματα».

.

Κοινοποίησε:

Σχετικές δημοσιεύσεις