Επιτάφιοι του νομού Καστοριάς

Η ζωή εν τάφω,
κατετέθης, Χριστέ,
και αγγέλων στρατιαί εξεπλήττοντο,
συγκατάβασιν δοξάζουσαι την σήν.

ΜΟΝΗ ΑΓ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΜΕΛΙΣΟΤΟΠΟΥ

Ἄξιόν ἐστί
μεγαλύνειν σέ τόν ζωοδότην,
τόν ἐν τῷ σταυρῶ τάς χείρας ἐκτείναντα
καί συντρίψαντα τό κράτος τοῦ ἐχθροῦ.

ΜΟΝΗ ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΣΙΡΙΛΟΒΟΥ

ΚΟΡΗΣΟΥ Τ Κ ΑΓ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Αι γενεαί πάσαι, ύμνον τη Ταφή Σου, προσφέρουσι Χριστέ μου

Δενδροχωρίου Καστρακίου Καστοριάς

Μπορεί να είναι εικόνα λουλούδι

ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΟΡΕΣΤΙΩΝ

Μπορεί να είναι εικόνα 2 άτομα
φωτογραφία Στάθης Μαζγαλτζίδης

Άγιος Νικόλαος Λαγκας

Λάγκα

Ι.Ν. Ενορίας Αγίου Γεωργίου Μανιάκων

ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΠΟΣΚΕΠΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Μπορεί να είναι εικόνα λουλούδι

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ ΛΕΥΚΗΣ

Κοινοποίησε:

Σχετικές δημοσιεύσεις