ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΗΜΙΑ άνω των 300.000 ευρώ στον δήμο Καστοριάς από τους χειρισμούς της δημοτικής αρχής Κορεντσίδη

Οικονομική ζημιά άνω των 300.000 ευρώ υπέστη ο δήμος Καστοριάς, σύμφωνα με τους υπολογισμούς της κ Κατερίνας Σπύρου, μετά την τελεσίδικη απόφαση επαναπρόσληψης των εργαζομένων που απολύθηκαν από τους παιδικούς σταθμούς με την ανάληψη των καθηκόντων της δημοτικής αρχής Κορεντσίδη .

Τον Σεπτέβριο του 2019 είχε προηγηθεί η Απόφαση του νέου Δ.Σ. του ΝΠΔΔ του Δήμου Καστοριάς, με πρόεδρο τον κ Σάκη Ρήμο, με την αριθμ. 98/2019 και (ΑΔΑ:6Τ9ΡΟΛΜΙ-Ι7Π) με την οποία ανανεώνονταν δέκα(10) από τις δεκαοκτώ (18) συμβάσεις εργαζομένων ΙΔΟΧ στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής για την περίοδο 2019 -2020» (το πρόγραμμα χρηματοδοτούνταν 100% από ευρωπαϊκούς πόρους και εδώ τίθενται πολλά ερωτήματα για τον παράλογο – λόγο που επέβαλε την απόλυση των 9 εργαζομένων)

Το Σωματείο εργαζομένων εναντιώθηκε στις αποφάσεις του δήμου έκανε λόγο για σκόπιμες απολύσεις, και ήρθε σε ευθεία σύγκρουση με την δημοτική αρχή Κορεντσίδη. 

Σύμφωνα με το Σωματείο έπρεπε να παραταθούν οι συμβάσεις όπως είχε προαποφασίσει η προηγούμενη διοίκηση, ενώ η συμπεριφορά του δήμου σύμφωνα με τις ανακοινώσεις που προηγήθηκαν συνιστούσε προσβολή της προσωπικότητάς των εργαζομένων.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΔΩ

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Το χρηματικό ποσό της επαναπρόσληψης και αποζημίωσης των εργαζομένων αλλά και των αποδοχών για τα χρόνια που τέθηκαν σε αργία θα κληθεί ο δήμος Καστοριάς να καταβάλλει εντόκως. Παράλληλα θα πρέπει για όσο διαρκεί το πρόγραμμα να τους επαναπροσλαμβάνει με δημοτικούς πόρους σύμφωνα με τα όσα υποστηρίζουν οι συνδικαλιστές, ζημιώνοντας τον δήμο καθόσον καλύπτονταν η μισθοδοσία τους 100% από το πρόγραμμα.

Και το ερώτημα που αυτομάτως προβάλλει μετά από όλα αυτά είναι ένα: Θα τεθεί θέμα καταλογισμού στους υπεύθυνους της οικονομικής ζημιάς που υπέστη ο δήμος όπως ανέφερε και υπεσχέθη η κ Σπύρου στο δημοτικό συμβούλιο ή όχι;;

Ο Νόμος 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με τον Νόμο 4555/2018, Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εμβάθυνση της Δημοκρατίας Ενίσχυση της Συμμετοχής Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] (ΦΕΚ Α΄133), διακρίνει την κρατική εποπτεία επί των ΟΤΑ σε έλεγχο νομιμότητας των πράξεών τους και σε πειθαρχικό έλεγχο των αιρετών προσώπων. Ο Γ Γραμματέας της Αποκεντρωμένης διοίκησης θα αναλλάβει πρωτοβουλίες σύμφωνα με τον νόμο;;

Κοινοποίησε:

Σχετικές δημοσιεύσεις