Προκήρυξη για προσλήψεις στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου 473 ατόμων

Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τετρακοσίων εβδομήντα τριών (473) θέσεων μόνιμου προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021. Αιτήσεις από 10 Μαρτίου 2022 έως 28 Μαρτίου 2022 Οι θέσεις της προκήρυξης Α ́ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), εκατόν έξι (106) θέσεις. Κλάδων…

Σε εξέλιξη οι Αιτήσεις για το Πρόγραμμα Κοινωφελούς Απασχόλησης στην Π.Ε. Καστοριάς

Το πρόγραμμα απευθύνεται στους άνεργους, εγγεγραμμένους στο Μητρώο του ΟΑΕΔ. Η υποβολή αιτήσεων από τους ενδιαφερομένους γίνεται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Δημοσίου gov.gr (https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-kai-parokhes/programmata-koinophelous-kharaktera). Επίσης μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση και στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ www.oaed.gr, χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο καταχώρισης ηλεκτρονικών αιτήσεων. Θέσεις Απασχόλησης στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς. Εκπαιδευτικό Επίπεδο Ειδικότητα Θέσεις ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ…

25 Θέσεις Εργασίας στον Δήμο Νεστορίου (8μηνο ΟΑΕΔ)

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τις 25.000 θέσεις του νέου Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας. Στον Δήμο Νεστορίου αναλογούν 25 θέσεις και αναλύονται παρακάτω στην εικόνα. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να κάνουν αίτηση αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr ή μέσω του oaed.gr. Η πρόσκληση αναλυτικά βρίσκεται ΕΔΩ Καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων : 18 Μαρτίου 2022

Πρόσληψη Προσωπικού δύο (2) ατόμων ορισμένου χρόνου στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς. Αιτήσεις από 11 έως 21 Φεβρουαρίου 2022

Η Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς, σύμφωνα με την αριθμ. ΣΟΧ1/2022, ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, δύο (2) ατόμων, χρονικής διάρκειας οχτώ (8) μηνών, για την κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς. Ο αριθμός των θέσεων εποχικού προσωπικού αφορούν: μία (1) θέση ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών και μία (1) θέση ΤΕ Διοικητικού…

Ειδικό πρόγραμμα «Στέγαση και εργασία» με στόχο την εξάλειψη της αστεγίας ως το 2025-2026

Στην Εθνική Στρατηγική για τους αστέγους τίθεται ως στόχος η εξάλειψη της αστεγίας ως το 2025-2026 ενώ ξεκινά η καταγραφή τους σε όλη την επικράτεια στο μητρώο αστέγων. Ταυτόχρονα, με το ειδικό πρόγραμμα «Στέγαση και εργασία», σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση προβλέπεται εξασφάλιση στέγης και δημοτικής εργασίας. Σε αυτό το πρόγραμμα αναμένεται να ενταχθούν 600 νοικοκυριά. Επιπλέον, στο Ταμείο…

Η εταιρία λογισμικού Microsoft αναζητά προσωπικό στην Ελλάδα – Δείτε τις θέσεις

Το παγκόσμιο εργατικό δυναμικό υποβλήθηκε σε μια συγκλονιστική και ταχεία μετάβαση στην εξ αποστάσεως εργασία κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19. Αλλά αυτή η αλλαγή δεν θα ήταν ποτέ εντελώς προσωρινή. Η πανδημία επιτάχυνε μόνο μια τάση προς την ευέλικτη εργασία που είχε ξεκινήσει καλά το 2019. Όλο και περισσότερες επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται δυναμικά καθώς τελειώνει η πανδημία, αλλά ο τρόπος…

Δύο θέσεις 5μηνης εργασίας στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Καστοριάς

Η πρόσληψη 2 νέων υπαλλήλων στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Καστοριάς από το Υπουργείο Πολιτισμού αφορά τις ειδικότητες: 1 ΔΕ Φύλαξης Πληροφόρησης Ημερήσιων Φυλάκων 2 ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού Καθαριότητας Η υποβολή των αιτήσεων των ενδιαφερομένων υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά , με αίτηση στη διεύθυνση: sox.culture.gov.gr/ Δείτε αναλυτικά το ΦΕΚ με τις θέσεις .