Έτοιμα για το Πυροσβεστικό Σώμα τα Ελληνικά drone SARISA

Σε φάση αναμονής ενάρξεως του σταδίου εκπαιδεύσεως, βρίσκεται το πρόγραμμα εισόδου σε υπηρεσία με το Πυροσβεστικό Σώμα, το μη επανδρωμένο σύστημα τύπου SARISA, που έχει αναπτύξει η ελληνική SAS Technology. H εκπαίδευση αναμένεται να είναι σύντομη και χωρίς προβλήματα, έτσι ώστε στην ερχομένη αντιπυρική περίοδο, να είναι απολύτως διαθέσιμα τα drone για επιχειρησιακή αξιοποίηση ανά την επικράτεια. Το Πυροσβεστικό Σώμα θα παραλάβει δύο συστήματα,…