Ομοσπονδία είναι πλέον τα Special Olympics Hellas

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση τα Special Olympics Hellas χαιρετίζουν τη θεσμική αναβάθμισή τους από Αθλητικό Σωματείο σε Ομοσπονδία, σύμφωνα με τη σχετική διάταξη νόμου που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α’ 52/11.03.2022). Ο Πρόεδρος των Special Olympics Hellas, Πρέσβυς ε.τ. κ. Διονύσιος Κοδέλλας, δήλωσε: «Η αναγνώριση των Special Olympics Hellas ως Ομοσπονδία αποτελεί ένα ορόσημο για εμάς, το οποίο μας γεμίζει…