Σε λειτουργία η πλατφόρμα πληροφοριακής βάσης δεδομένων του <<Εθνικού Ηλεκτρονικού Μελισσοκομικού Μητρώου>>

Θεσπίστηκαν οι διαδικασίες για την ανάπτυξη, οργάνωση και λειτουργία της πληροφοριακής βάσης δεδομένων με την ονομασία «Εθνικό Ηλεκτρονικό Μελισσοκομικό Μητρώο» (εφεξής «Μητρώο»), με σκοπό την καθιέρωση ενιαίου ψηφιακού συστήματος καταγραφής, απογραφής και ταυτοποίησης των μελισσοκόμων, των μελισσοκομικών εκμεταλλεύσεων και του μελισσοκομικού κεφαλαίου της χώρας.

Στην απόφαση, που υπογράφει η υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Φωτεινή Αραμπατζή, περιγράφονται οι αρμόδιες αρχές που θα συντονίζουν και θα παρακολουθούν την λειτουργία του Μητρώου αλλά και τα προνόμια που θα έχει ένας ενεργός μελισσοκόμος, όπως είναι η έκδοση της ατομικής μελισσοκομικής ταυτότητας.

Εγγραφή στο μητρώο

Η εγγραφή στο Μητρώο, είναι υποχρεωτική για κάθε μελισσοκόμο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, με πλήρη ικανότητα προς δικαιοπραξία στην Ελλάδα, εφόσον διατηρεί εντός της ελληνικής επικράτειας τουλάχιστον πέντε (5) κυψέλες, ως αποκλειστικός κύριος, νομέας και κάτοχος αυτών.

Η εγγραφή στο Μητρώο των μελισσοκόμων με λιγότερες από πέντε (5) κυψέλες είναι προαιρετική και πραγματοποιείται, εφόσον ο ενδιαφερόμενος μελισσοκόμος επιθυμεί να αποκτήσει την ιδιότητα του ενεργού μελισσοκόμου και τα προνόμια που προβλέπονται στο άρθρο

Σε κάθε ενεργό μελισσοκόμο χορηγείται ατομική μελισσοκομική ταυτότητα, η οποία αποτελεί απόδειξη των στοιχείων που αναγράφει, είναι σε πλήρη διασύνδεση με τα στοιχεία του Μητρώου και λειτουργεί ως μέσο ελέγχου της ισχύος της ιδιότητας του ενεργού μελισσοκόμου και των προνομίων της.

Δείτε αναλυτικά την απόφαση ΕΔΩ

Κοινοποίησε:

Σχετικές δημοσιεύσεις