Απαλλαγή από το τέλος ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ) διατηρητέων κτισμάτων

Τα κτίρια που έχουν χαρακτηρισθεί με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού ως (ιστορικά διατηρητέα) Μνημεία απαλλάσσονται από το τέλος ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ) σύμφωνα με την πληροφόρηση που μας παρέχει ο Τ. Ν. που αντιμετώπισε άδικες χρεώσεις και θέλει να το μοιραστεί και να το γνωστοποιήσει σε ιδιοκτήτες διατηρητέων ακινήτων.

Τα διατηρητέα κτίσματα απαλλάσσονται από την καταβολή τέλους ακίνητης περιουσίας. Τη διευκρίνιση αυτή έχει κάνει το υπουργείο Εσωτερικών παλαιότερα με έγγραφό του και με  αφορμή ερωτήματα που υπεβλήθηκαν από δήμους.

Σύμφωνα με το διευκρινιστικό έγγραφο του υπουργείου Εσωτερικών:

τα κτίρια που έχουν χαρακτηρισθεί με απόφαση του υπουργού Πολιτισμού ως (ιστορικά διατηρητέα) Μνημεία απαλλάσσονται από το τέλος ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π.). Επίσης σημειώνεται ότι «η διαδικασία κηρύξεως κτιρίων ως διατηρητέων με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού, κατά το άρθρο 4 του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού (Γ.Ο.Κ.), όπως ισχύει, είναι διακεκριμένη αυτής του χαρακτηρισμού ενός κτιρίου ως διατηρητέου μνημείου, καθότι στηρίζεται σε άλλα κριτήρια (Σ.τ.Ε. 4508/2009 κ.ά)».

*απαλλάσσονται του ΤΑΠ διατηρητέα με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού που ιδιοχρησιμοποιούνται ή δεν αποφέρουν εισόδημα

.

Κοινοποίησε:

Σχετικές δημοσιεύσεις