Η “Εργολαβική δημοσιογραφία” μέσα από φωτογραφική επιστολή αναγνώστη.

Παραλάβαμε χθες την επιστολή και μετά από σκέψη αποφασίσαμε να την δημοσιοποιήσουμε αφού πρώτα διαγράψαμε από τις 2 φωτογραφίες (ευφάνταστος τρόπος αποστολής) επίμαχα σημεία και αναφορές. . .