Ἡ παγωμένη λίμνη μου

Tοῦ Μητροπολίτου Καστορίας Καλλινίκου Παράξενο θέαμα, ὄντως, ἡ ἁπαλή φύση τοῦ νεροῦ νά μεταβάλλεται στήν σκληρότητα τῆς πέτρας καί ἡ ὑδαρή ἐπιφάνεια μιᾶς λίμνης νά μεταβάλλεται σέ δρόμο πού μποροῦν νά περπατήσουν καί ἄνθρωποι καί ἵπποι: «…Ἡ λίμνη γύρω ἀπό τήν ὁποία οἱ ἅγιοι ἀγωνίζονταν τά ἀγωνίσματα αὐτά εἶχε μεταβληθεῖ σέ ἱπποδρόμιο ἀπό τήν παγωνιά καί ἀπό τό πολύ κρύο…