Οι πάροχοι θα πρέπει να ενημερώνουν για την πραγματική ταχύτητα internet

Σε ισχύ τίθεται από σήμερα η διαδικασία αποζημίωσης από τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους για τις αποκλίσεις

Πλέον οι πάροχοι υπηρεσιών πρόσβασης στο Διαδίκτυο θα ενημερώνουν τους συνδρομητές των σταθερών δικτύων για τις ρεαλιστικά αναμενόμενες ταχύτητες της σύνδεσής τους, και όχι μόνο για τις ονομαστικές και διαφημιζόμενες ταχύτητες.

Η ενημέρωση θα γίνεται τόσο από τα καταστήματα όσο και από την ιστοσελίδα ή τις γραμμές τηλεφωνικής εξυπηρέτησης του παρόχου. Παρόμοια, ένας υφιστάμενος συνδρομητής θα μπορεί να ενημερώνεται για τις ταχύτητες σύνδεσης είτε τηλεφωνικά είτε από την ιστοσελίδα του παρόχου.

Παραδείγματα δυνατών επανορθώσεων ή αποζημιώσεων είναι:

• η δυνατότητα επιλογής πακέτου με χαμηλότερη ονομαστική ταχύτητα λήψης ή/και αποστολής δεδομένων, πλησιέστερη στην ταχύτητα που μπορεί να επιτευχθεί ρεαλιστικά χωρίς να χρειάζεται να καταβληθεί από τον συνδρομητή τέλος για την πρόωρη διακοπή/καταγγελία μιας σύμβασης ορισμένου χρόνου.

• η επιστροφή τμήματος ή συνόλου του παγίου, ή

• ο συνδυασμός αυτών.

• η έκπτωση στον λογαριασμό,

Αποζημίωση προβλέπεται για απόκλιση άνω του 20%

Κοινοποίησε:

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ενα σχόλιο